watch sexy videos at nza-vids!
MẹKiếp.MoBi
Game Online | Kênh 18 | Game Kinh điển | Video | Ảnh nóng | Tử vi 2012 | Tin HOT
Sử dụng [UC Browser] để truy cập wap với tốc độ nhanh nhất...
bi mat blackbery

Thiên đường vắng canh the following mã ALT like normal LMNN, ALT LGLG, ALT SHIFT H ... ... you may also very much more mã which each ta no nghe to. Bài Viết This tổng hợp 1 số mã mật secret cầu BlackBerry 
Interpreted Mã secret mật trong Application 
Enterprise Activation 
ALT-CNFG Trong Options -> Advanced Options -> Cài đặt Kích hoạt cho doanh nghiệp Enterprise Activation 
Sách Địa chỉ 
ALT-VALD Trong danh sách sổ địa chỉ Xác nhận các dữ liệu cấu trúc và tìm kiếm sự mâu thuẫn 
ALT-RBLD Trong danh sách địa chỉ Force một cuốn sách cấu trúc dữ liệu xây dựng lại 
(XAP xếp Data Back) 
của trình duyệt 
ALT-RBVS Bất kỳ HTML / WML trang web Xem trang web mã nguồn 
(xem mã sources of trang Web (blackberry trình duyệt)) 
Lịch 
ALT + XEM Bên trong bất kỳ mục Calendar thông tin thêm cho một sự kiện Lịch 
(Thông tin chi tiết trong Lịch - be opening 1 hẹn ra mới xem be nhé) 
SYNC Lịch ứng dụng> Tùy chọn Enable Lịch chậm đồng bộ 
RSET Lịch ứng dụng> Options sẽ nhắc nhở cho một tải lại của lịch từ BES 
RCFG Lịch ứng dụng> Tùy chọn Yêu cầu cấu hình BES 
SCFG Lịch ứng dụng> Options Gởi cấu hình thiết bị 
đượcFG Lịch ứng dụng> Tùy chọn Get CICAL cấu hình 
SUPD Lịch ứng dụng> Tùy chọn Enable chi tiết Cal. báo cáo để sao lưu 
SUPS Lịch ứng dụng> Tùy chọn Disable chi tiết Cal. báo cáo để sao lưu 
SUPN Lịch ứng dụng> Tùy chọn Disable Cal. báo cáo cơ sở dữ liệu 
LUID Lịch ứng dụng> Tùy chọn Enable xem bởi UID 
SRSL Lịch ứng dụng> Show Options Reminder tình trạng đăng nhập 
Tin nhắn ALT + XEM Đối với tin nhắn, hiển thị RefId và FolderId cho rằng thông điệp cụ thể. Đối với mục PIM, chỉ hiển thị các RefId. Tìm kiếm ứng dụng ALT-ADVM Tìm kiếm nâng cao ứng dụng kích hoạt toàn cầu Tìm kiếm MMS MMSC Options -> MMS Hiện MMS ẩn tùy chọn Home Screen ALT-JKVV Trang chủ gây ra màn hình hiển thị của PDP từ chối (Không rõ cái This is a từ chối says nothing more about cái) ALT + CAP + H Màn hình Hiển thị màn hình giúp tôi ALT + EACE Màn hình Hiển thị màn hình giúp tôi ALT + ESCR Home Screen Hiển thị màn hình giúp tôi ALT + NMLL Màn hình bị chuyển mạch cường độ tín hiệu từ các quán bar với một số giá trị. ALT + LGLG Màn hình hiển thị các Java ™ ghi sự kiện. WLAN ALT-SMON WLAN wizard màn hình Kích hoạt tính năng mô phỏng Hướng dẫn chế độ ALT-SMOF WLAN wizard màn hình Vô hiệu hóa mô phỏng chế độ wizardTheme ALT-THMN Bất kỳ thay đổi thực đơn để không có chủ đề (B & W) ( Switch to modes unused chủ đề, return date đen trắng). ALT-THMD Bất kỳ thay đổi thực đơn để chủ đề mặc định (Switch for chủ đề Mặc định on đang on any kì chủ đề which)Ngày / Giờ Lolo Options -> Date / Time Hiện mạng thời gian giá trị SIM CARD MEPD Options> Advanced options> thẻ SIM Hiển thị thông tin MEP MEP1 Options> Advanced options> thẻ SIM SIM Vô hiệu hoá cá nhân MEP2 Options> Advanced options> thẻ SIM Vô hiệu hoá mạng cá nhân MEP3 Options> Advanced options> thẻ SIM Vô hiệu hoá mạng cá nhân tập hợp con MEP4 Tùy chọn > Tùy chọn cấp cao> Vô hiệu hoá thẻ SIM cá nhân cung cấp dịch vụ MEP5 Options> Advanced options> thẻ SIM Vô hiệu cá nhân doanh nghiệp 
*Trang chủ backTrở lại up
MeKiep.Mobi Thế giới giải trí đa phương tiện trên dế yêu - nghe nhạc hot - tải nhạc hay - trò chơi hay - video 18+ - hình ảnh - tin nhắn xếp hình - sms valentine - tin nhắn valentine